วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 7 (TO BE NUMBER ONE CAMP 7) อำเภอวิเชียรบุรี ประจำปี 2565

16 พ.ย. 2022
217

นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 7 (TO BE NUMBER ONE CAMP 7) อำเภอวิเชียรบุรี ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.50 น. ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารนิล ชั้นที่ 2 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 7 (TO BE NUMBER ONE CAMP 7) อำเภอวิเชียรบุรี ประจำปี 2565 โดยมี ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี กล่าวรายงาน จัดโดย สสอ.วิเชียรบุรี และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกสถานที่โดย ผอ.โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ และบุคลากร ของ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

ในการนี้ ดาบวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ผอ.โรงพยาบาลวิเชียรบุรี  สภ.วิเชียรบุรี สภ.พุเตย คปสอ.วิเชียรบุรี คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE กำนันตำบลท่าโรง ผอ.รพ.สต.ท่าโรง ผอ.รพ.สต.บึงกระจับ ผู้บริหารสถานศึกษา สท.ทม.วิเชียรบุรี บุคลากรของ รพ.วิเชียรบุรี สสอ.วิเชียรบุรี คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิดฯ

การจัดกิจกรรมฯ โดยมีวิทยากรจาก รพ.วิเชียรบุรี สสอ.วิเชียรบุรี และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มาให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงบวก ในการป้องกันยาเสพติด พัฒนาการแก้ไขปัญหาและพัฒนา EQ เพื่อให้นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม จากสถานศึกษาในพื้นที่ 60 คน เป็นต้นแบบให้ สถานศึกษา หมู่บ้าน ชุมชนและสังคม ในการดำเนินชีวิต สู่ความเป็นหนึ่ง”โดยไม่พึ่งยาเสพติด” TO BE NUMBER ONE

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน