วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”

อำเภอหนองไผ่ เป็นพื้นที่ ที่มีเกษตรกร ประกอบอาชีพ ทำสวนผลไม้ หลากหลายชนิด โดยเฉพาะมะม่วง มีเกษตรกรมากกว่า 12,590 ไร่

เกษตรกร 740 ราย และปลูกมะม่วง กันอย่างแพร่หลาย ทุกหมู่บ้านตำบล ซึ่งพื้นที่มี ความเหมาะสม ทำให้ ผลผลิตที่ออกมามี คุณภาพและ ตรงตาม ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะมะม่วง เป็นพืชสวนที่สามารถส่งเสริม และ บังคับให้ออกนอกฤดู ได้ประมาณ 2-3 ครั้งต่อปี ประกอบกับช่วงที่ ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง มักจะมีราคาผันผวน บางปี มีราคา ตกต่ำ จึง ถือว่าเป็นโอกาส และ เป็นทางเลือก ให้แก่เกษตรกร ในการสร้าง อาชีพใหม่ ที่มีรายได้ค่อนข้างสูง และ มั่นคง ตลอดจน มีการค้นหา และ พัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในพื้น ที่ออกมานำเสนอ ให้เป็นที่แพร่หลาย

จึงได้กำหนด การจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566 ขึ้น ในช่วงวันที่ 3-4 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรักษามะม่วง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และ ผลผลิตที่ดีของอำเภอหนองไผ่ เพื่อเผยแพร่ผลงานและ เชิดชูเกียรติเกษตรกร เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ และ ทางเลือกให้เกษตรกร เพื่อการให้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนะ ของเกษตรกรต่ออาชีพการผลิตมะม่วง และ เพื่อเผยแพร่ผลงานสินค้า OTOP ของ ดีอำเภอหนองไผ่ จากตำบลต่างๆในงานนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมขึ้นทั้ง 2 วัน ในงานนี้ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การประกวด มะม่วงและ ผลิต มะม่วงที่มีคุณภาพ การจำหน่ายผลผลิตมะม่วงและผลิตภัณฑ์จากมะม่วง การจัดบูธแสดงสินค้า OTOP ของดีจาก ตำบลต่างๆ และกิจกรรมการแข่งขันการประกวดตำมะม่วงลีลา การประกวดรำวงมหาดไทย กิจกรรมเดินแบบผ้าไหม การประกวดภาพระบายสี การแข่งขันและการแสดง T0 BE NUMBER ONE

งานในครั้งนี้ได้รับ การสนับสนุน งบประมาณจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 15 แห่ง รวมทั้ง ได้รับการสนับสนุน การจัดงานจากทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน นักวิชาการด้านการเกษตร และ ชมรมชาวสวนมะม่วงอำเภอหนองไผ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานในพิธี และ นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งในงาน ยังมีการแสดงต่างๆ เช่นการ รำวง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 600 กว่าท่าน และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ต่างๆภายในงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลหนองไผ่ จัดงานสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้ใหญ่ ตามประเพณี เทศกาลสงกรานต์ 
เพชรบูรณ์  สีสันวันสงกรานต์ โดนแป้งแต่ตำรวจหนุ่มๆ สาเหตุน่าจะมาจากความหล่อ   
ปฎิบัติการไล่ล่า ด.ต.อรรถพร ในพื้นที่สามจุด พบเบาะแสการหลบหนี ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเป็น 1 แสนบาท
สุโขทัย – ตร.เจ๋ง ฝากบ้านยุค IT 4.0 plus Smart Safety Zone Sukhothai
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
“CEO วี หงส์ทอง” ร่วมรณรงค์ “7วันอันตราย” ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ