วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วย นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วย นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) ภายใต้ โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 โดยร่วมมอบทุนทางการศึกษา 120 ทุน ทุนละ 500 บาท ให้แก่เด็กนักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน และเงิน สนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท พร้อม มอบทุ่นทางเดินลอยน้ำ เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาบึก จำนวน 89 ตัว และปล่อยปลาน้ำจืด จำนวน 120,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงแสนสมบูรณ์ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

สำหรับโครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 กรมบัญชีกลางได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมแล้ว โครงการนี้ยังเป็นหลักสูตรสำหรับนักบริหารระดับสูง ที่มีรูปแบบการเรียนรู้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ด้านการบริหารการเงินการคลังที่มุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เป็นผู้นำด้านการเงินการคลังของภาครัฐที่มีวิสัยทัศน์ มีขีดความสามารถสูง และสามารถขับเคลื่อนนโยบายการเงินการคลังของภาครัฐให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบวินัยการเงิน การคลัง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้ง มีเครือข่ายใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินการคลัง อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
ชาวเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
ตำรวจวิเชียรบุรี ตั้งด่านกวดขันฯรับกิจกรรมกลุ่มจักรยานยนต์ตาม “ยุทธการปิดประตูตีแมว” 
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน
ตรวจร้านค้า สถานที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง