วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   

มูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ ได้ประกอบพิธี เซ่นไหว้รวม ที่ สุสานพฤกษาราชคีรี (เอี๊ยลิ้วซัวจึง ) เขาเกาะแก้ว อำเภอหนองไผ่

วันที่ 1 เมษายน 2566 ที่สุสานพฤกษาราชคีรี (เอี๊ยลิ้วซัวจึง ) เขาเกาะแก้ว อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำพิธี เซ่นไหว้บรรพชน เนื่องในเทศกาลเช็งเม้ง คณะกรรมการ สำนักงานมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ ได้ประกอบพิธี เซ่นไหว้รวม ขึ้น ในเวลา 9.00 น โดยได้เชิญ ท่าน สมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานในพิธี และ นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองไผ่ เป็นรองประธานในพิธี โดยผู้ทำพิธี ได้แก่ นายกัมพล พรหมไพโรจน์ ผู้จัดการมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ ชาวตลาดอำเภอหนองไผ่ เข้าร่วม ในพิธี ในครั้งนี้ เนื่องด้วย เทศกาล เช็งเม้ง หรือเรียกว่า “เทศกาลกตัญญู” เป็นวันที่บุตร ธิดา หลาน เหลน ของแต่ละตระกูล จะนำอาหารและสิ่งของต่างๆ ไปเซ่นไหว้ บรรพชนของตน ที่บรรจุไว้ตาม สุสานต่างๆ ทั่วไป เพื่อเป็นการ ระลึกถึง บุพการีชน บุคคลผู้มีพระคุณ อันเป็นการแสดงออก ซึ่ง ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ เป็นอามิสบูชา และ เป็นการพบปะสังสรรค์กันใน ระหว่างเครือญาติของตน ซึ่งเป็นวัฒนธรรม ประเพณีจีน ที่ได้ ปฏิบัติสืบทอด ต่อกันมา หลายพันปี

ในโอกาสนี้ มูลนิธิ หนองไผ่สงเคราะห์ ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า หนองไผ่ หลิบเต็กเซียนตึ้ง ” เต็กก่า” จีไผ่เกาะ สุสานพฤกษาราชคีรี (เอี๊ยลิ้วซัวจึง ) เขาเกาะแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการ เท่านั้นและชาวตลาด หนองไผ่ ได้ร่วมกันประกอบพิธีเซ่นไหว้ ป้ายวิญญาณบรรพชน และผู้มีพระคุณ กับ มูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ เนื่องในเทศกาลเช็งเม้งประจำปี เพื่อเป็นการระลึก ถึงอดีตคุณงามความดี ของบรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งในสมัยที่ท่าน ยังมีชีวิตอยู่ ได้ประกอบคุณงามความดี ไว้กับสังคมส่วนรวมอย่างมากมาย บุตรหลาน ของ ผู้วายชนม์ และ คณะกรรมการ ของ มูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ จึงได้ร่วมประกอบพิธี เคารพบรรพชน ต่อหน้า ป้ายวิญญาณรวม ขอให้ ผลบุญกุศล ถึง วิญญาณบรรพชน ผู้ล่วงลับ และ ที่อยู่ใน สถานที่แห่งนี้ด้วยเทอญ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
ชาวเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
ตำรวจวิเชียรบุรี ตั้งด่านกวดขันฯรับกิจกรรมกลุ่มจักรยานยนต์ตาม “ยุทธการปิดประตูตีแมว” 
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน