วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

อำเภอหนองไผ่ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 อำเภอหนองไผ่ จัดประชุม เพื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และ การ เตรียมความพร้อม ในการป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์  ปี2566 เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอหนองไผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ที่ห้องประชุมอำเภอหนองไผ่ชั้น 2 นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ ได้มอบหมายให้ นาย มนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองไผ่ เป็นประธาน ในที่ประชุม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หลายภาคส่วน เข้าร่วมประชุมใน ครั้งนี้ โดยมี นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านอาสาจราจร ) และ นางรัชดาภรณ์ ทองใจสด สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยจัดทำแผนการเฝ้าระวังในช่วง 7 วันอันตราย ในเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ จัดทำแผนปฏิบัติการณ์ แผนงาน โครงการ ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน แผนพัฒนาจังหวัดและ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่อำเภอหนองไผ่ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนนของ อำเภอหนองไผ่ จัดศูนย์ข้อมูล และ สถิติอุบัติเหตุทางถนนของ อำเภอหนองไผ่ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการงาน ต่อสาธารณะ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการนโยบายการป้องกัน และ ลดอุบัติ เหตุทางถนนแห่งชาติ และ คณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย

ในที่ประชุมยังได้กล่าวถึงเรื่องการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่เป็นครั้งแรกที่มีการเล่นน้ำกันในที่จำกัดเรียกว่าถนนมะม่วงของอำเภอหนองไผ่ซึ่งต้องจัดชุดป้องกัน ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้และในที่ประชุม อยากให้ อุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอหนองไผ่และทุกที่ทั่วประเทศ ลดจำนวนลง จากปีที่ผ่านมา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
ชาวเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
ตำรวจวิเชียรบุรี ตั้งด่านกวดขันฯรับกิจกรรมกลุ่มจักรยานยนต์ตาม “ยุทธการปิดประตูตีแมว” 
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน