สังคม » สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย

สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย

14 ตุลาคม 2022
236   0

จากนโยบายของรัฐบาลและ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ให้ตำรวจทั่วประเทศสอดส่องดวดขันตำรวจในสังกัดที่มีพฤติการณ์สุ่มเสียงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ชัชวาล  พวงคิด   ผกก.สภ.วิเชียรบุรี , พ.ต.ท.ปริญญา  ภารไสว   รอง ผกก.ป.สภ.วิเชียรบุรี , พ.ต.ท.บุญถึง   เหมือนแสง   รอง ผกก.สส.สภ.วิเชียรบุรี  ได้เรียกแถวข้าราชการตำรวจ สภ.วิเชียรบุรี ทุกนาย เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2566  “ด้านยาเสพติด”  และดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของข้าราชการตำรวจในสังกัด  ที่บริเวณ สภ.วิเชียรบุรี  จว.เพชรบูรณ์  และกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งกรมตำรวจที่  1212/2537  ลง 1 ต.ค.2537  อย่างเคร่งครัด

ผลตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย เพื่อเป็นการคัดกรองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าราชการตำรวจที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผลการตรวจตำรวจทุกนาย ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย แต่อย่างใด