วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 11

06 ก.ย. 2022
394

นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน รุ่นที่ 11

   วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสโมสรสราญสินธพ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน รุ่นที่ 11 โดยมี ดร.เด่นณรงค์ ธรรมมา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม

   นายเด่นณรงค์ ธรรมมา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมการปกครอง โดยวิทยาลัยการปกครอง ดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ได้รับความรู้ด้านการรักษาความมั่นคง การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงบประมาณ และกลไกประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เรียนรู้เข้าใจถึงระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ และวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากการฝึกอบรมไปพัฒนาพื้นที่ ดูแลความเป็นอยู่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ และสถานที่ วิทยาลัยการปกครอง จึงสามารถดำเนินการได้เพียงแค่กำนันและผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ได้ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้นำหลักสูตรการฝึกอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ของวิทยาลัยการปกครอง มาปรับปรุง ต่อยอด ขยายผล โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้มีการดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 10 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2,310 คน

   โดยการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ กองพลทหารม้าที่ 1 กองพันทหารม้าที่ 18 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ และวิทยากรจิตอาสา 904 หลังพิธีเปิดการฝึกอบรม มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรก จากผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 10 ที่ผ่านมาอีกด้วย

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน