วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

“เติมค้อเพาะรัก” การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

14 ส.ค. 2022
198

โครงการเพื่อการ พัฒนามหาวิทยาลัย ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เติมค้อเพาะรัก”

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม  2565  เวลา 09.30 น. ณ ทุ่งกังหันลม หมู่บ้านเพชรดำ ตำบลทุ่งสอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์  คงเมือง)  มอบหมายให้นายชัชวาล เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเพื่อการ พัฒนามหาวิทยาลัย ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เติมค้อเพาะรัก”

โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนและเพื่อให้ชุมชนมีฐานข้อมูลทรัพยากรและกระบวนการของการอนุรักษ์ ดูแล และใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นางสาวมนทิรา  เข็มทอง  พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์  มอบหมายให้นายวสันต์ ศรีจุดานุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน