วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

เรือนจำชั่วคราวแคน้อย จัดกิจกรรมดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ ภายใต้โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ

11 ส.ค. 2022
238

นายสุเมธ  ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ” ภายใต้โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ที่ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ที่ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายสุเมธ  ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ” ภายใต้โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ โดยมี นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปักดำข้าว บริเวณแปลงทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเรือนจำชั่วคราวแคน้อย กำหนดจัดกิจกรรม “ดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และมีพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ซึ่งการจัดกิจกรรม ดำนาข้าวก้าวตามรอยพ่อในวันนี้เรือนจำชั่วคราวแคน้อย มีพื้นที่ทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ 20 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาลิณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา “พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105” และ “พันธุ์ข้าวเจ้า กข43” เนื่องในพระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนางคัลแรกนาขวัญ 2565 โดยผลผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์เรือนจำชั่วคราวแค่น้อยได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นเวลา 15 ปี เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าว ที่อุดมด้วยคุณค่า และปลอดภัยจากสารพิษ และการปักดำข้าวในวันนี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจ น้อมนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตให้มีความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เรือนจำชั่วคราวแค่น้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเรือนจำชั่วคราวแห่งเดียว และแห่งแรกของ กรมราชทัณฑ์ ที่ควบคุมผู้ต้องขังหญิง ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ เพื่อลดปัญหาความแออัดในเรือนจำระบบปิด  โดยกำหนดให้เรือนจำชั่วคราวแค่น้อยเป็นพื้นที่เป้าหมายของการเตรียมพร้อมก่อนปล่อยหลักสูตร การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการกำลังใจ  ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตร 5 เดือน เพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวน 131 คน

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน