วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนองไผ่ นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหา กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 7 ด้าน 7ดี

12 ก.ค. 2022
220

นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอหนองไผ่ เป็นในการประชุมขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 7 ด้าน 7ดี  

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอหนองไผ่ เป็นในการประชุมขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมกล้าไผ่ (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่

ในการประชุม มีการนำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหา กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 7 ด้าน 7ดี ด้านผลผลิตดี ด้านรายได้ดี ด้านสุขภาพดี ด้านปลอดภัยดี ด้านความรู้ดี ด้านสิ่งแวดล้อมดี  ด้านวัฒนธรรมดี  และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่” ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีนายอำเภอ เป็นประธาน พชอ.   

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน