วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของสำนักงาน ในรอบเดือน มิถุนายน 2565

วันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ 3 ด้าน ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต โดยเปิดเผยว่าเป็นเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.            มีมติชี้มูลความผิด และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๖  รับฟ้องแล้ว จำนวน 3 เรื่อง คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒  และมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ผลการดำเนินงานด้านตรวจสอบทรัพย์สิน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565) บัญชีที่ประกาศเปิดเผยต่อสาธารณะเดือนมิถุนายน จำนวน 2 บัญชี  ได้แก่ 1.  นางชณภา  เทียมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 2.  นายสีไพร ชุ่มเฟือย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ กรณีพ้นจากตำแหน่ง วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานด้านป้องกันการทุจริต ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 129 แห่ง และมีหน่วยงานประสงค์ชี้แจงเพิ่มเติม ในระหว่าง วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2565 จำนวน 48 แห่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำการตรวจสอบผลคะแนนและยืนยันข้อมูล OIT โดยจะประกาศผลและเผยแพร่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายในเดือน สิงหาคม 2565

การป้องกันการทุจริตเชิงรุกและตรวจติดตามจากข้อมูลศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Corruption Deterrence Center : CDC ร่วมกับชมรม Strong -จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 อำเภอ

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ร่วมกับชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมขยายเครือข่ายระดับอำเภอ โดยจัดการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชมรม Strong -จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอหล่มสัก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ร่วมกับชมรม Strong -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการของชมรม Strong -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการรายละเอียดโครงการ Strong -จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์) ปีงบ 2566 , การของบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช.  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสของชมรมฯ

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ร่วมกับชมรม Strong -จิตพอเพียง ต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมขยายเครือข่ายระดับอำเภอ โดยจัดการประชุมคณะกรรมการชมรม Strong -จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอหนองไผ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ในกรณีเฟสบุ๊คแฟนเพจ “ต้องแฉ” เปิดเผยข้อมูลศูนย์ USO NET หรือศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนของ กสทช. ถูกทิ้งเป็นซากเสาและหลังคาไว้ บริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจสอบโครงการเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่