วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เฝ้าระวังสถานการณ์การทุจริต กรณี โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ในลักษณะเชิงรุก

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ เฝ้าระวังสถานการณ์การทุจริต กรณี โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ในลักษณะเชิงรุก กับโรงเรียนในพื้นที่

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางสาวนุชจรินทร์  อินประถม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

โดย ดำเนินการตรวจสอบ ที่ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การทุจริต กรณี โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ในลักษณะเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง เชิญชวนส่วนราชการ ผู้ประกอบการที่สนใจจ้างงานผู้ต้องขัง