เรื่องฮอด ประเด็นฮิต » ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เฝ้าระวังสถานการณ์การทุจริต กรณี โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ในลักษณะเชิงรุก

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เฝ้าระวังสถานการณ์การทุจริต กรณี โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ในลักษณะเชิงรุก

15 มิถุนายน 2022
174   0

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ เฝ้าระวังสถานการณ์การทุจริต กรณี โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ในลักษณะเชิงรุก กับโรงเรียนในพื้นที่

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางสาวนุชจรินทร์  อินประถม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

โดย ดำเนินการตรวจสอบ ที่ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การทุจริต กรณี โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ในลักษณะเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ