เศรษฐกิจ » จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมจัดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน หวังแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน

จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมจัดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน หวังแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน

15 มิถุนายน 2022
137   0

นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมจัดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน หวังแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานงานแถลงข่าว จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์ และยุติธรรมพบประชาชน”ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมประกายเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ “ภายใต้แนวคิด มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน” เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

หวังช่วยแก้ปัญหาหนี้สินและความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี บูรณาการร่วมกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงินให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้อง และภายหลังคำพิพากษาคดี โดยได้เชิญตัวแทนธนาคาร สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมงาน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน“มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์ และยุติธรรมพบประชาชน”ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขอบคุณภาพ จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์