วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

12 มิ.ย. 2022
271

ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และวางแผนการจัดกิจกรรมของชมรม ที่ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของชมรม เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานในปี 2566 และนำเสนอเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมของชมรม โดยมี นางธศิกาญจณ์   อิงคนินันท์   ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุจรินทร์อินทร์ประถม ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรม ในช่วงปีที่ผ่านมา

ในการประชุมมีการนำเสนอและพิจารณาในรายละเอียดของการดำเนินการและจัดกิจกรรม ของ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงปีที่ผ่านมาและในงบประมาณที่กำลังจะดำเนินการ โดยสรุปเป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าจะมีปัญหาในการดำเนินการในบางเรื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (Covid-19)

สำหรับการดำเนินการในปี 2566 ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดเป้าหมายในการขยายเครือข่ายและสมาชิกในระดับอำเภอ โดยกำหนดเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้มอบหมายให้กรรมการในแต่ละพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน