วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลหนองไผ่ ทำการคัดกรอง เพื่อค้นหาผู้สงสัย ป่วยด้วยวัณโรคเชิงรุก

09 มิ.ย. 2022
256

โรงพยาบาลหนองไผ่ จัดทำโครงการคัดกรองค้นหาผู้สงสัยป่วยด้วยวัณโรคเชิงรุก เพื่อเป็นการคัดกรองหาผู้ป่วยรายใหม่และจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาติดตามกำกับดูแล อย่างทันท่วงที

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสมรัฐ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองไผ่ ในนาม ของฝ่ายจัดกิจกรรม และ อาสาสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ นายอนณ พิทยชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองค้นหาผู้สงสัยป่วยด้วยวัณโรคเชิงรุก โดย มีนางสุมาลี พูลเขตกิจ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิเป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการคัดกรองค้นหา ผู้สงสัยป่วยด้วย วัณโรคเชิงรุก ได้นำ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่เข้ามาให้บริการ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 – 16.00 น.

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันผู้ป่วยวัณโรค ได้ถูกค้นพบมากขึ้นจากการที่ผู้ป่วยมารับการรักษาด้วยอาการป่วยอื่นๆและมีอาการน่าสงสัยจึงได้รับการตรวจคัดกรองและพบว่าเป็นโรควัณโรคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเกณฑ์องค์การอนามัยโลกพบว่าการคัดกรองในผู้มีความเสี่ยงจำนวนแสนคนพบผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 171 คนในอัตราป่วยเท่ากับ 171 คนต่อประชากรและ อำเภอหนองไผ่ ก็เป็นอำเภอที่มีปัญหาการแพร่ระบาดการกลับเป็นซ้ำการตายจากวัณโรคและการดื้อยาของเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยในพื้นที่ เป็นอันดับต้นๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะพื้นที่บริการของโรงพยาบาลหนองไผ่ที่มีการค้นพบผู้ป่วยรายใหม่ยังไม่ถึงเกณฑ์ของการค้นพบในแต่ละปีอีกทั้งผู้ป่วยที่จะต้องให้การดูแลเฝ้าระวังจำนวน 7 รายและมีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย ปี รวมมีผู้ป่วยที่จะต้องดูแลต่อเนื่องทั้งสิ้น 7 รายในปีงบประมาณ 2565

โดยโลกวัณโรคนั้นจะเป็นโรคติดต่อที่ติดต่อแพร่ระบาดทางการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทางการหายใจไอจามรดกัน หรือการใช้ภาชนะบางชนิดร่วมกันเช่นการกินและการดื่มโดยใช้ภาชนะร่วมกันโดยไม่ทราบว่าผู้ป่วยจึงเป็นสาเหตุให้เกิดติดต่อแพร่ระบาดได้ง่ายกว้างขวางเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โรงพยาบาลหนองไผ่จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการคัดกรองหาผู้ป่วยรายใหม่และจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาติดตามกำกับดูแล อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดกระจายของโลกโดยได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองไผ่จำนวน 38,280 บาท ในครั้งนี้ได้มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับการตรวจประมาณ 300 กว่าคน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน