เรื่องฮอด ประเด็นฮิต » กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการป้องกันปราบปรามการบุกรุก และทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการป้องกันปราบปรามการบุกรุก และทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18 พฤษภาคม 2022
178   0

กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. โดย พ.อ. พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช.(ท.) จัดชุดปฏิบัติการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้วงวันที่ 10-12 พ.ค. 65 ประจำปีงบประมาณ 2565 มอบหมายให้ ชุดเพิ่มประสิทธิภาพ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. ประกอบด้วย  ร.อ. เสกสิทธิ์ เสีบงเลิศ จนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช., จ.ส.ท. พงศกร ประมาณกิจ จนท.ธุรการ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ 1.นายอำเภอเขาค้อ 2.ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จว.พ.ช. 3.ชป.ศอป.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก 4.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 เขาค้อ 5.ราษฎรจิตอาสาบ้านเพชรดำ หมู่ที่ 10 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ 6.คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเพชรดำ หมู่ที่ 10 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ

บูรณาการร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำตามพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเพชรดำ หมู่ที่ 10 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จว.พ.ช. จำนวน 2 ฝาย และลาดตระเวนพื้นที่ ป่าชุมชนบ้านเพชรดำ หมู่ที่ 10 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จว.พ.ช เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของส่วนราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และ สัตว์ป่า

โดยเฉพาะเป้าหมายหลัก คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำ, เสริมความพร้อมและความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการปฏิบัติครั้งนี้ สามารถป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ในระดับหนึ่ง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย