วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เปิดเทอมใหม่ on-site 100% ผู้ใหญ่ใจดี ร่วม “ปันน้ำใจ” ส่งน้องไปโรงเรียน

13 พ.ค. 2022
313

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” พาเด็กซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม “ พาเด็กซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ต้อนรับเปิดเทอมใหม่  โดยมี นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พาณิชย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วม

นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พาณิชย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบมุ่งเป้า โดยใช้ฐานข้อมูล TPMap ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีแนวทางในการปฏิบัติการตามนโยบายดังกล่าว ควบคู่ไปกับ โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง เพื่อพัฒนาทรัพยากร ต่างๆ ให้คนเพชรบูรณ์ “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา” สอดคล้องกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีนโยบายให้ บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน Back to school” ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และทีมวันโฮม ประกอบด้วย บ้านพักเด็ก และครอบครัว ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  เคหะจังหวัด และผู้บริหาร ของจังหวัด จึงนำโครงการ “ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช็อป รับเปิดเทอม” มาดำเนินการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า “ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช็อป รับเปิดเทอม” เป็นการ จับคู่ หัวหน้าส่วนราชการ หรือภาคเอกชน กับเด็กหนึ่งคนเพื่อดูแลและพาน้องๆ ได้เลือกซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ต้อนรับเปิดเทอมใหม่  อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในครอบครัว ที่ทางทีม พมจ.เพชรบูรณ์ ดูแลอยู่ และเด็กที่มาจาก 37 ครอบครัวในวันนี้ เป็นเด็กที่อยู่ใน ฐานข้อมูล TP Map ของจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 29 ครอบครัว คิดเป็น 78 %  กิจกรรม ประกอบด้วยการเลือกซื้อสินค้าที่น้องๆ ถูกใจในห้าง Tesco Lotus การเล่นเครื่องเล่น ในโซนเครื่องเล่นเด็ก และการรับประทานไก่ทอด KFC โดยโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ส่วนตัว จากหัวหน้าส่วนราชการ ท่านละ 1,000 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน และจาก ภาคเอกชน สมทบให้อีก คนละ 1,000 บาท รวมเป็นวงเงิน 2,000 บาท ต่อเด็ก 1 คน

ขอบคุณภาพ จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน