วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์ รับเกียรติบัตร “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น” จาก อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

07 เม.ย. 2022
296

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์ นำกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 3 คนรับเกียรติบัตร   “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น” จาก อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ประจำปี 2565 และพิธีเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการฯ และเป็นผู้มอบเกียรติบัตรกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2563 

สำหรับการจัดพิธีเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น จุดประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ชื่นชม และตอบแทนกรรมการสงเคราะห์ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และได้เสียสละอุทิศตน มีวิริยะอุตสาหะ อาสาเข้ามาปฏิบัติงานในการช่วยเหลือ คุ้มครอง สงเคราะห์ ให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สำหรับในปีนี้ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ได้รับเกียรติบัตรกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2563 “ระดับดี” จำนวน 3 คนประกอบด้วย ดร.ศุภชัย คล่องขยัน นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม และนายประสาน จรรยารักษ์

โดยมีขั้นตอนการพิจารณาผลงานและคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการสรรหาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ พ.ศ. 2558 การกำหนดให้คณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการสงเคราะห์เพื่อเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นในแต่ละปี ซึ่งกรมพินิจฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นของกรมพินิจฯ โดยกำหนดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับกรม, กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับดีมากและกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับดี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระยะ 1 ปี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน