วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ออก 4 มาตรการ คุมเข้มและป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่

เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศมาตรการเร่งด่วนคุมเข้มและป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่

ประกาศฉบับที่ 39 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนคุมเข้มและป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีการออก 4 มาตรการเข้มประกอบด้วย

มาตรการที่ 1 ให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดและผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระมัดระวังตนเองขั้นสูงสุด ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยให้คิดว่าตนเองและคนรอบข้างอาจมีเชื้อโควิด-19 และปฏิบัติตนตามหลัก D-M-H-T-T-A โดยเคร่งครัด

มาตการที่ 2 ทุกคนในสถานประกอบการ ผู้จัดงานต้องได้รับวัดซีนครบตามกณฑ์ และให้ตัดกรองผู้เข้ารับบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ได้รับวัคขืนครบตามเกณฑ์

มาตรการที่ 3 ผู้ประกอบการโรงแรม ประเภทโรงแรม รีสอร์ท หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ท ให้มีมาตรการคัดกรองผู้เข้าพักอย่างเข้มข้น โดยผู้เข้าพักต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ

มาตรการที่ 4 พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อำเภอทุกอำเภอ กำกับติดตาม อย่างเข้มข้น สถานประกอบการ หรือการดำเนินกิจกรรม และ หากพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ดำเนินตามกฎหมายและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สั่ง ปิด สถานประกอบการ หรือ สั่งให้ หยุด การดำเนินกิจกรรมทันที

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน