เศรษฐกิจ » ออก 4 มาตรการ คุมเข้มและป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่

ออก 4 มาตรการ คุมเข้มและป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่

25 ธันวาคม 2021
160   0

เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศมาตรการเร่งด่วนคุมเข้มและป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่

ประกาศฉบับที่ 39 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนคุมเข้มและป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีการออก 4 มาตรการเข้มประกอบด้วย

มาตรการที่ 1 ให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดและผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระมัดระวังตนเองขั้นสูงสุด ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยให้คิดว่าตนเองและคนรอบข้างอาจมีเชื้อโควิด-19 และปฏิบัติตนตามหลัก D-M-H-T-T-A โดยเคร่งครัด

มาตการที่ 2 ทุกคนในสถานประกอบการ ผู้จัดงานต้องได้รับวัดซีนครบตามกณฑ์ และให้ตัดกรองผู้เข้ารับบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ได้รับวัคขืนครบตามเกณฑ์

มาตรการที่ 3 ผู้ประกอบการโรงแรม ประเภทโรงแรม รีสอร์ท หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ท ให้มีมาตรการคัดกรองผู้เข้าพักอย่างเข้มข้น โดยผู้เข้าพักต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ

มาตรการที่ 4 พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อำเภอทุกอำเภอ กำกับติดตาม อย่างเข้มข้น สถานประกอบการ หรือการดำเนินกิจกรรม และ หากพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ดำเนินตามกฎหมายและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สั่ง ปิด สถานประกอบการ หรือ สั่งให้ หยุด การดำเนินกิจกรรมทันที