ข่าวเพชรบูรณ์ » จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศเจตจำนงเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศเจตจำนงเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

10 ธันวาคม 2021
352   0

เพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวแสดงเจตจำนงเนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบูรณ์” ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

.

.

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวแสดงเจตจำนงเนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบูรณ์” ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เพื่อแสดงเจตจำนงในการให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน โดยมีหัวหน้าราชการ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม

.

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมือกับส่วนราชการ  ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบูรณ์” ขึ้นพร้อมกับส่วนกลาง เพื่อแสดงเจตจำนงในการให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล  โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การชมวีดิทัศน์การประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริต “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” และนำหัวหน้าส่วนราชการ  ภาคีเครือข่ายฯแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริต และกล่าวคำปฏิญาณตนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

.

.

ขอบคุณภาพ จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

.