ข่าวเพชรบูรณ์ » ส่งเสริมฟื้นฟูกลุ่มอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

ส่งเสริมฟื้นฟูกลุ่มอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

27 พฤศจิกายน 2021
333   0

เพชรบูรณ์ กอ.รมน.จังหวัด ร่วมกับพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริม ฟื้นฟูกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 พร้อมทั้งมอบทุนส่งเสริมอาชีพ ให้กับกลุ่มสัมมนาชีพบ้านเหล่าหญ้า

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. พ.อ.พศิน  แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) มอบหมายให้ พ.ท.หญิง คมเนตร  อินทร์พินิจ รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน และ ร.ท.นเรศ  มั่นคงดี รอง หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการร่วมกับ นายกังวาน พรมไทย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, น.ส.สุภานัน ผึ่งบรรหาร นักพัฒนาตำบลฯ สนง.พัฒนาชุมชน อ.เขาค้อ จว.พ.ช. 

ดำเนินโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรมส่งเสริม ฟื้นฟูกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 พร้อมทั้งมอบทุนส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสัมมนาชีพบ้านเหล่าหญ้า ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จว.พ.ช.

ในจัดทำไข่เค็มสมุนไพรเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพและแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน บ.เหล่าหญ้า ม.13 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จว.พ.ช.