ป้องกันจังหวัด ผู้แทน กอ.รมน. จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ร่วมกันบูรณาการ จัดระเบียบสังคม พิชิตโควิด

BFSI เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ​ร่วมกับป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์​ ฝ่ายปกครองอำเภอวิเชียรบุรี สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี​  กำนันตำบลท่าโรง​ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี​ และผู้แทนเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี​ ปฏิบัติงานร่วมตรวจและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อำเภอวิเชียรบุรี)​

วันที่​ 17​ สิงหาคม​ 2564​ เวลา​ 16.30​ น. ​BFSI เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ​ร่วมกับป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์​ ฝ่ายปกครองอำเภอวิเชียรบุรี สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี​  กำนันตำบลท่าโรง​ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี​ และผู้แทนเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี​ ปฏิบัติงานร่วมตรวจและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อำเภอวิเชียรบุรี)​ โดยให้​คำแนะนำกับผู้ค้าบริเวณพิมลฉัตรเซ็นเตอร์​ ผู้ค้าตลาดสดมิตรสาลี​ ผู้ค้าตลาดเศรษฐกิจพอเพียง​ ผู้ประกอบการสถานที่สะสมอาหาร​ ให้เข้มงวดในมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังของการระบาดของโรคโควิค-19 ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A. D : Distancing เว้นระยะห่าง  M : Mask wearing สวมหน้ากาก  H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ  T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ  T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19  และ A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย