วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

รับมอบฟ้าทะลายโจร 300,000 แคปซูล รักษาผู้ป่วยโควิด-19

05 ส.ค. 2021
227

ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์รับมอบฟ้าทะลายโจร 300,000 แคปซูล รักษาผู้ป่วยโควิด-19 สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 1  ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย นายสืบพงษ์  นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมรับมอบยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  อำเภอหล่มเก่า โดยศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านหมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสถานที่ในการผลิต โดยมีนางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า นายสัญญา กองสังข์ ผอ.รพ.สต.วังบาลนำคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้านตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรม ร่วมส่งมอบฟ้าทะลายโจรแคปซูล จำนวน 3 แสนแคปซูลกับทางจังหวัดเพชรบูรณ์

นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า โครงการผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแคปซูล เป็นโครงการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างกว้างขวาง ทั้งด้านการใช้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และการมีผลิตที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตที่มีมาตรฐาน ดำเนินการโดยกลุ่มภูมิปัญญาแพทย์สมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายรวมใจพสกนิกรชาวเพชรบูรณ์ทุกครัวเรือน ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางในการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และสร้างการรับรู้เรื่องการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาสุขภาพและป้องกันโควิด-19 ด้วยตนเอง คนในครอบครัว คนในชุมชนด้วยกัน มิให้เกิดภาวะตื่นตระหนก เกิดขวัญกำลังใจทำให้สังคมส่วนรวมสงบสุข

ด้านนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า  ในการรับมอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแคปซูลในวันนี้ เพื่อจะส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลตามอำเภอต่างๆ ในการใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อไป โดยกระบวนการผลิตฟ้าทะลายโจรแคปซูลของจังหวัดเพชรบูรณ์ มั่นใจว่าได้มาตรฐานในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีการดูแลและควบคุมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งแพทย์แผนไทย เภสัชกรแผนไทย เภสัชกรแผนปัจจุบัน ร่วมกันตรวจสอบและดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิต การบรรจุ การจัดเก็บ การขนส่งที่ปราศจากการปนเปื้อนและดำเนินการยื่นขออนุญาตการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีการรณรงค์ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ทุกหลังคาเรือนตามหมู่บ้านและตามวัด โดยในส่วนของครัวเรือน มีผู้ที่ร่วมในการปลูก 293,140 ครัวเรือน ใน 1,430 หมู่บ้าน  จำนวน 1,120,400 ต้น รวมทั้งกระจายในวัด 110 วัด จำนวน 43,090 ต้น โดยคาดว่าจะสามารถผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแคปซูลได้เพียงพอตลอดระยะที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนในการสนับสนุนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแคปซูลเพื่อช่วยเหลือจังหวัดใกล้เคียงด้วย

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน