ข่าวเพชรบูรณ์ » เยี่ยมผู้ติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวในชุมชน Community Isolation (C.I) วัดนาพอสอง

เยี่ยมผู้ติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวในชุมชน Community Isolation (C.I) วัดนาพอสอง

4 สิงหาคม 2021
126   0

นายอำเภออำเภอน้ำหนาว เยี่ยมผู้ติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวในชุมชน Community Isolation (C.I) วัดนาพอสอง

วันที่ 3 สิงหาคม 2564  เวลา 14.00 น. นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่พักรักษาตัวอยู่ในชุมชน ในรูปแบบ Community Isolation (C.I) ณ วัดนาพอสอง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ใน Community Isolation (C.I) แห่งนี้ เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ส.ส. จักรัตน์ พั้วช่วย สนับสนุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบจัตุปัจจัยให้ท่านเจ้าอาวาส ณ วัดนาพอสอง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์