ข่าวเพชรบูรณ์ » เพิ่มมาตรการเข้ม หลังถูกยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เพิ่มมาตรการเข้ม หลังถูกยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

3 สิงหาคม 2021
125   0

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพิ่มมาตรการเข้ม หลังถูกยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 60 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์

นายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ของรัฐบาล ได้ประกาศให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงต้องเรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยจะต้องขอความร่วมมือประชาชนลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางในช่วงนี้ ตั้งด่านตรวจในพื้นที่ติดต่อระหว่างจังหวัดอย่างเข้มงวด

นอกจากนั้น ยังออกประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00 น.- 04.00 น. เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับการยกเว้น เช่น ผู้ปฏิบัติงานการสาธารณสุข กลุ่มผู้ป่วย การขนส่งสินค้าหรือการขนย้ายประชาชน เป็นต้น สถานที่เสี่ยงปิดเหมือนเดิม ปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม เช่น นวดแผนไทย นวดเท้า สถานบริการเสริมความงาม ฟิตเนส  สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง สนามกีฬายังเปิดได้แต่ไม่เกิน 20.00 น. ร้านตัดผม เสริมสวย เปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัดซอย แต่ห้ามลูกค้ามานั่งรอในร้าน

ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเปิดได้ไม่เกิน 20.00 น. ห้ามนั่งรับประทานในร้าน ให้ซื้อกลับบ้าน   ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัดเปิดได้ไม่เกิน 20.00 น.  ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกิน 20.00 น. เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาเก็ต เว้นแต่ ธนาคาร ไปรษณีย์ การสื่อสาร ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างสามารถเปิดดำเนินการได้

นอกจากนี้ โรงแรมสามารถเปิดดำเนินการได้ แต่งดการจัดกิจกรรม ประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มไม่เกิน  5 คน หากเกินกว่านี้ต้องขออนุญาต ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3-31  สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์