วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

ตั้งจุดตรวจ 11 จุด ห้ามผู้เดินทางจาก 5 จังหวัด เข้าเพชรบูรณ์ ยกเว้นมีหนังสือรับรอง

เพชรบูรณ์ – คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ห้ามบุคคลที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทรบุรี ตราด สมุทรสาคร) ถ้าไม่มีหนังสือรับรอง และไม่เข้าข้อยกเว้นหากป่วยให้นำไปโรงพยาบาล เพื่อตรวจคัดกรอง หากไม่ป่วยให้เดินทางกลับ หรือเข้าพักที่ทางราชการกำหนด

วันที่ 10 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ออก ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 21) กำหนดมาตรการให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติดังนี้ 1. มาตรการการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/ด่านตรวจ 2. มาตรการการปฏิบัติของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทาง 3. มาตรการป้องกันโรค 4. การปกปิดข้อมูลการเดินทาง

และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะใน มาตรการที่  4 . การปกปิดข้อมูลการเดินทาง  กรณีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ติด เชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อ การสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือใม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๔ และอาจต้องรับโทษ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ หากพบบุคคลที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทรบุรี ตราด สมุทรสาคร) ถ้าไม่มีหนังสือรับรอง และไม่เข้าข้อยกเว้นหากป่วยให้นำไปโรงพยาบาล เพื่อตรวจคัดกรอง หากไม่ป่วยให้เดินทางกลับ หรือ เข้าพักที่ทางราชการกำหนด

ก่อนหน้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 32/2564 เรื่องการตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 11 จุด ที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างจังหวัด ให้ตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง ปฏิบัติตามมาตรการด้านการสาธารณสุขและข้อกำหนดของทางราชการอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดทุกราย หากพบบุคคลที่ต้องสงสัยมีความเสี่ยงสูง ให้ส่งตรวจคัดกรองซ้ำ 

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 10 มกราคม 2564  (ภาพรวมจังหวัดผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563) มีผู้ป่วยเพียง 1 ราย รักษาหายแล้ว และปรากฏว่าในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อีกเลย แสดงถึงผลการการดำเนินการที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาพรวมของสถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน