วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

งานวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020)

10 ธ.ค. 2020
463

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) เผยแพร่ความเป็นมาและเห็นความสำคัญของดิน

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายนิเวศน์  หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2563  (World Soil Day 2020) โดยมี นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วม

นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า 5 ธันวาคมของทุกปี นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังเป็นวันที่ผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก หรือ World Soil Day เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงจุดเริ่มต้นของวันดินโลก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม  และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการต่างๆให้ผู้เข้าร่วมงานรับชม อาทิ นิทรรศการจุดเริ่มต้นของวันดินโลก 5 ธันวาคม นิทรรศการศาสตร์รักปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน  แบบจำลอง 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่  การอนุรักษ์ดินและน้ำ สู่ความยั่งยืน และความหลากหลายทางชีวภาพ นิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ และตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน