วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนสันติพัฒนาจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

10 ธ.ค. 2020
702

เพชรบูรณ์ – โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” หลังเกิดความขัดแย้งทางการเมือง จนก่อให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มบุคคลบางกลุ่มของสังคมไทย และมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงต่อกัน ซึ่งเป็นการบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และมีผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา หมู่ 9 บ้านสันติสุข ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี ได้เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรม “เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ของโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา โดยมี บาทหลวง สุรเดช กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา กล่าวรายงาน และมีหน่วยงานจากภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จำนวนเกือบ 1 พันคน มาร่วมงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อให้นักเรียนมีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

หลังพิธีเปิดเสร็จ ผู้มาร่วมงานได้ร่วมกันร้องเพลง ธงชาติ ของศิลปิน หลง ลงลาย และการบรรยายในหัวข้อ ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ นาย ภควรรษ ธรรมพงศกร รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ซึ่งได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของชาติไทย ตั้งแต่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชมังกะยอชวา ประเทศพม่า ในปี พ.ศ. 2135 จนมาถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนถึงปัจจุบัน โดยนายภควรรษ ธรรมพงศกร ได้ทั้งเล่าและร้องเพลงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสลับกันไป จนทำให้เด็กนักเรียนเกือบ 1 พันคนที่มารับฟัง ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน พากันโบกธงและปรบมือตามจังหวะเสียงเพลงกันอย่างสนุกสนาน

ต่อจากนั้น ผู้ร่วมงานและนักเรียนทั้งหมด ได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน 3 ข้อ คือ 1.จะปกป้องและรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2.จะปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ 3.จะยึดมั่นในศีลธรรม และคุณธรรม และปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมือง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และร่วมกันร้องเพลง คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน ของศิลปิน หลง ลงลาย ร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี

บาทหลวง สุรเดช กิจเจริญ กล่าวว่า สถาบันหลักสำคัญของชาติ ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ที่นำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยและความเจริญก้าวหน้า ชาติไทยเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองได้แก่ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ที่น่าภาคภูมิใจ มีศาสนาเป็นหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักที่สร้างชาติ บ้านเมือง และปกครองดูแลอาณาประชาราษฎร์ให้มีความร่มเย็นผาสุข มาตั้งแต่เริ่มเป็นชาติไทย และดำรงคงอยู่จนถึงพวกเราคนไทยในทุกวันนี้ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ได้ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติ โดยทรงพระวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้พ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ ดังนั้นการถวายความจงรักภักดี และพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ด้วยชีวิต ซึ่งได้ยึดถือปฎิบัติสืบเนี่องกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจวบจนปัจจุบัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน