วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เตรียมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาว

07 ธ.ค. 2020
383

เพชรบูรณ์ – จังหวัดเพชรบูรณ์ วางมาตรการการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงวันหยุดยาว โดยตั้งจุด ตรวจจุดสกัด จุดบริการประชาชน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน , การรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านระบบการรายงานของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางถือปฏิบัติ ดังนี้

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาว โดยพิจารณาตั้งจุด ตรวจจุดสกัด จุดบริการประชาชน

ให้ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง โดยให้เน้นในเรื่องของการขับขี่รถด้วยความเร็ว เมาแล้วขับ รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ซึ่งหากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นให้เปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายการจราจร ให้การเดินทางเกิดความคล่องตัว พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดได้บูรณาการสนับสนุนข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ เพื่อรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสีย บาดเจ็บ ลงในระบบรายงาน

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มข้น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและอำเภอที่มีเส้นทางนักท่องเที่ยวใช้สัญจรผ่าน

ให้แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 1 แขวงการทางเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบดูแลเส้นทางสัญจรในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น เร่งแก้ปัญหาจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมทั้งปรับสภาพสิ่งแวดล้อมข้างทางและอุปกรณ์แจ้งเตือนต่างๆ ให้ปลอดภัย

ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงานในเครือข่าย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนตลอด 24 ชั่วโมง

นายนิติพงษ์ ศรีสุวรรณ อาสาสมัครร่วมกตัญญูจุดหล่มสัก หล่มเก่า กล่าวว่า การติดป้ายเตือนขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้โดยใช้ข้อความสั้นๆ ลักษณะ เช่น ลดความเร็วเดี๋ยวนี้ ใช้เกียร์ต่ำ หรือห้ามแซงโดยเด็ดขาดเป็นต้น ก็จะเป็นการกระตุ้นเตือนทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้ใช้รถใช้ถนนบังคับรถของตัวเองให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัย ความเร็วที่เหมาะสมและปฎิบัติตามกฎจราจรปฎิบัติตาม ป้ายบังคับป้ายเตือนต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุได้ สำหรับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือจุดตรวจต่างๆของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของทางราชการ ตนคิดว่าจะช่วยได้ในระยะหนึ่ง ซึ่งเมื่อผู้ขับขี่รถผ่านไปได้สักระยะหนึ่งเมื่อผ่านจุดตรวจไปแล้ว ก็จะขับรถเร่งความเร็วเหมือนเดิม แต่การติดป้ายเตือนจะทำให้ผู้ขับขี่ที่เป็นนักท่องเที่ยวมาจากต่างจังหวัดไม่คุ้นชินเส้นทาง เกิดความระมัดระวังในการขับรถในส่วนของอาสาสมัครร่วมกตัญญูจุดหล่มสักหล่มเก่า และในเขตที่รับผิดชอบในช่วงวันหยุดยาวต่างๆ เราก็จะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร ตำรวจทางหลวง และตำรวจท่องเที่ยว พร้อมแสตนบายให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อได้รับแจ้งเหตุหรือขอ ความช่วยเหลือต่างๆทางเราพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทันที

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน