วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ประมูลทะเบียนเลข SUPER HERO หมวดอักษร กน “กิจการก้าวหน้า นำพารุ่งเรือง”

17 พ.ย. 2020
423

เพชรบูรณ์ – สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดเพชรบูรณ์ หมวดอักษร กน “กิจการ ก้าวหน้า นำพารุ่งเรือง” นำเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กว่า 12 ล้านบาท

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.นายนิเวศน์  หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิด การประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 8  เป็นการประมูลโดยเสนอราคาด้วยวาจา และผ่านทางระบบ Internet เพียงวันเดียว ณ ห้องศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์  พร้อมด้วย นายสมหวัง ทองขาว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบูรณ์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า หมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูล เป็นเลข SUPER HERO หมวดอักษร กน “กิจการก้าวหน้า นำพารุ่งเรือง” ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้เริ่มนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการ และเป็นความนิยมของประชาชน ออกทำการประมูลตั้งแต่ปี 2546 และเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมด จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้นำเงินที่ได้จากการประมูลไปใช้ในกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับทุกจังหวัด เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และเทศกาลสำคัญของแต่ละจังหวัด , การมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน , การจัดอบรมให้ความรู้พนักงานขับรถ รับ-ส่ง นักเรียน  พนักงานขับรถโดยสารและพนักงานขับรถบรรทุก , การจัดทำโครงการสนามจราจรเยาวชน ฯลฯ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนที่ประสบภัย   ที่ส่งผลให้ประเทศชาติ ได้รับความเสียหายทั้งเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก

สำหรับการประมูล นางสุธีวรรณ ศรีสุข ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า หมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูล เป็นเลข SUPER HERO หมวดอักษร กน “กิจการก้าวหน้า นำพารุ่งเรือง” สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ทุกอำเภอ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถครั้งนี้อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีการเข้าร่วมประมูล และลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 390 ราย จำนวน 455 หมายเลข รวมเป็นเงินหลักประกัน ทั้งสิ้น 2,315,000.-บาท

และ หมายเลข กน 9999 มีผู้เสนอราคา ที่ 860,000 บาท นอกจาก ผู้ที่ได้หมายเลขทะเบียนรถตามความประสงค์แล้ว เจ้าของทะเบียนรถสวย ยังได้มีส่วนร่วมทำบุญกุศล ในการบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน