สังคม » สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี เตรียมปรับปรุงบ้านให้ผู้พิการ สูงอายุ ในพื้นที่บริการ

สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี เตรียมปรับปรุงบ้านให้ผู้พิการ สูงอายุ ในพื้นที่บริการ

15 พฤศจิกายน 2020
477   0

เพชรบูรณ์ – สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี มอบหมายชุดมวลชนสัมพันธ์ พร้อมสายตรวจตำบลบึงกระจับ ออกสำรวจบ้านผู้พิการและสูงอายุ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขอนามัยและสะดวกในการดำรงชีวิต

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30น. พ.ต.ท.ธรรมศักดิ์  ช่วยบุญ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี พร้อมชุดมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี และสายตรวจตำบลบึงกระจับ ออกปฏิบัติการสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 6 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นบ้านของ นายชาญ ถังทอง อายุ 67  ปี 

เนื่องด้วยสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ได้รับการประสานงานจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกระจับ ว่ามีประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ในเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะและสะดวกในการดูแลรักษาตัวเอง เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการ ไม่มีผู้ดูแลประจำ ญาติและลูกหลานที่อยู่ใกล้เคียงก็จำเป็นต้องไปประกอบอาชีพไม่สามารถดูและได้ตลอดเวลา จะกลับมาดูแลก็หลังจากเวลาเลิกงานแล้ว ปัจจุบันอาศัยอยู่เพียงลำพังและมีญาติที่อยู่ใกล้เคียงดูแลในเรื่องอาหารและความเป็นอยู่ตามสภาพ

จากการตรวจสอบและประเมินในเบื้องต้น มีการประมาณการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่พัก คาดว่าจะใช้งบประมาณ 13,000 บาท สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีจะทำการระดมทุนเพื่อจะลงมือปรับปรุงบ้านและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อมอบให้กับ นายชาญ ถังทอง ต่อไป

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใด มีความประสงค์จะร่วมบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อร่วมสมทบทุนกับสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่ สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี หรือ โทร. 056-791306  ในเวลาราชการ