วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง จัดอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ

11 ก.ย. 2020
621

เพชรบูรณ์ – องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง จัดอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 50 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอน้ำหนาว เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  สำหรับโครงนี้เป็นโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการ สาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ครั่งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยการบรรยายการสาธิต การฝึกภาคปฏิบัติและการฝึกฝนในสถานการณ์จำลอง โดยใช้วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.หน่วยงานทหาร ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

จากผลดำเนินการฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 3วัน2คืน ที่ผ่านมา คณะทำงานได้ประเมินการดำเนินโครงเบื้องต้นนั้น บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ พร้อมรับใบประกาศนียบัตรทั้งสิ้นจำนวน 50 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทุกหมู่เหล่าและ ยังสร้างจิตสำนึกที่ดี รู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ มากขึ้นอีกด้วย อนาคตเมื่อเกิดภัยชุดปฏิบัติการนี้ ก็สามารถเจ้าช่วยเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานได้ทันที

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน