วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

ขยะกองโตปิดทางหลังวัดพระขอบิณฑบาตให้ทิ้งที่อื่นทนกลิ่นเน่าเหม็นไม่ไหว

เพชรบูรณ์ – ขยะกองโตปิดทางเข้าหลังวัดดาวนิมิต อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ทั้งพระ และเณร ทนกลิ่นเน่าเหม็นไม่ไหว ออกมาขอบิณฑบาต ไปทิ้งที่อื่นเถอะโยม มันเป็นบาปเป็นกรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนว่า มีผู้ลักลอบนำขยะกองโตมาทิ้งที่บริเวณริมถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสายซับสมอทอด-วังพิกุล กับถนนสายซับสมอทอด-ซับโอบ และเลยไปปิดทางเข้าออกด้านหลังของวัดดาวนิมิต หมู่ที่ 7 บ้านดาวนิมิต ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จนทำให้ทางด้านหลังของวัดดังกล่าวตีบตัน จนไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ สร้างความเดือดร้อนให้พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ที่จำพรรษาอยู่ที่วัด รวมทั้งชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง และชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัด เนื่องจากขยะกองดังกล่าว ได้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นอบอวลไปทั่วบริเวณ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และชาวบ้านที่มาทำบุญ

จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบพระสมพร จันทะโชโต อายุ 45 ปี รองเจ้าอาวาส วัดดาวนิมิต พร้อมชาวบ้านจำนวนเกือบ 10 คน ได้พาไปดูกองขยะที่มีผู้ลักลอบมาทิ้งในเวลากลางคืน และนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยพระสมพร จันทะโชโต กล่าวว่า เมื่อสามปีที่แล้วทางวัดได้นำป้ายมาติดไว้ที่บริเวณดังกล่าวนี้ ซึ่งพระอาจารย์ท่านเคยขอบิณฑบาตเรื่องการนำขยะมาทิ้งบริเวณหลังวัด โดยขอเป็นเขตอภัยทาน แต่พอป้ายหายไปก็มีสภาพอย่างที่เห็นตอนนี้ อาตมาก็ขอบิณฑบาตและขอความร่วมมือบรรดาญาติโยมที่เอาขยะมาทิ้งขอให้มีจิตสำนึก เพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นทางสาธารณะที่ชาวนาชาวไร่ใช้สัญจรไปมา รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่ทางวัดดูแล บางครั้งขยะส่งกลิ่นเหม็นเน่ารบกวน พระและญาติโยม ที่มาปฎิบัติธรรมอยู่ที่ภายในวัด เมี่อเวลาฝนตกลมแรงก็จะพัดส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วบริเวณวัด

ขยะเหล่านี้คาดว่าน่าจะเป็นขยะที่มาจากทั่วๆไป ที่มีคนนำมาแอบ ทิ้งในช่วงกลางคืนทำให้ไม่มีใครเห็น ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวบาปกรรม เพราะมาทำให้วัดสกปรก สร้างมลพิษทางอากาศ และยังเป็นการทำลายทัศนียภาพอีกด้วย ต่อจากนี้คงต้องประสานขอความอนุเคราะห์จาก อบต.ซับสมอทอด รวมทั้งญาติโยมและพระสงฆ์ ช่วยกันมาเก็บกวาด