ข่าวเพชรบูรณ์ » จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในพื้นที่

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในพื้นที่

25 สิงหาคม 2020
501   0

เพชรบูรณ์ – จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง แก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในพื้นที่ โดยได้กำหนดมาตรการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เหลือร้อยละ 20 ปริมาณอ้อยสดร้อยละ 80 ในขณะที่ปีที่ผ่านมาอ้อยไฟไหม้มากถึง 57.12 % ขณะที่มีอ้อยสดเพียง 42.88%

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายเชวงศักดิ์ คำตา อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยบึงสามพัน ผู้แทนโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม และผู้แทนโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลบึงสามพัน ร่วมลงนาม

นายเชวงศักดิ์ คำตา อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ปัญหาการเผาอ้อยในฤดูเก็บเกี่ยว ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งฝุ่นละออง PM 2.5 สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการเผาอ้อย ซึ่งในปีการผลิต 2562/2563 ที่ผ่านมา จังหวัดเพชรบูรณ์มีอ้อยสด 42.88% อ้อยไฟไหม้ 57.12 % และในปีการผลิต 2563/2564 กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้กำหนดมาตรการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เหลือ ร้อยละ 20 ปริมาณอ้อยสดร้อยละ 80 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

จังหวัดเพชรบูรณ์จึงบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการดังกล่าว และเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยของจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม