กรมทางหลวง บริการด้วยใจ ในวันหยุดพิเศษ เพื่อคนพิเศษ

เพชรบูรณ์ – ด้วยความห่วงใยประชาชนผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยว กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย แนะนำสภาพการจราจร ไปเขาค้อ ภูทับเบิก และน้ำหนาว ซึ่งได้จัดทีมงานรายงานสดสภาพการจราจรโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียล Facebook รวมถึงให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เกิดปัญหาต่าง ๆ ในช่วงวันหยุดยาว 3 – 8 กรกฎาคม 2563  

โดยมีจุดให้บริการจำนวน 3 จุด ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ จุดที่ 1 จุดชมวิวเขาค้อถึงวัดผาซ่อนแก้ว จุดที่ 2 ภูทับเบิกถึงสะพานห้วยตอง  เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถวางแผนการเดินทาง และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรติดขัดได้

ทั้งนี้ ได้จัดทีมงานเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเฝ้าระวังอำนวยความสะดวกและปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้ทางอีกด้วย หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ สวยด่วนกรมทางหลวง 1586