วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

โครงการทหารพันธุ์ดี ร่วมกับเครือข่ายเกษตร จัดงานสินค้าเกษตรราคาถูก

วิเชียรบุรี – โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (พล.ม.1) ร่วมกับเครือข่ายเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานสินค้าเกษตรราคาถูก ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพุเตย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ โครงการทหารพันธุ์ดี และชาวบ้านรอบค่าย ที่ปลูกผักและเลี้ยงปลาในโครงการต่างๆ ของชัยพัฒนา นำผักสวนครัว ผลไม้ และผลิตผลต่างๆ มาขายให้กับประชาชนในราคาถูก โดยร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานสินค้าราคาถูก สนองพระราชกระแสรับสั่ง

ดังนั้น กองพันทหารม้าที่ 3 กรม 3 กองพลทหารม้าที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดงานสินค้าเกษตรราคาถูก เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพุเตย ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ที่บริเวณลานด้านหน้าสวนสาธารณะพุน้ำร้อนบ้านพุเตย ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (พล.ม.1) และเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผลผลิตของตัวเองมาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด โดยจัดเป็นประจำทุกวันพุธ ของสัปดาห์ สำหรับครั้งนี้ เป็นการจัดจำหน่ายเป็นครั้งที่ 3 มีประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตร ไปใช้ประกอบอาหารเพื่อรับประทานในชีวิตประจำวัน

ประชาชนที่เดินทางมาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า สินค้าทางการเกษตรของตลาดอินทรีย์ จากโครงการทหารพันธุ์ดี สด ราคาถูก และปลอดสารพิษ สามารถนำไปปรุงอาหารได้อย่างเอร็ดอร่อยและมีรสชาติดี ทำให้สุขภาพแข็งแรง ต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 ได้อย่างสบาย และที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายในยามที่เงินทางหายาก เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกทางหนึ่ง

นางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย กล่าวว่า โครงการตลาดเกษตรปลอดภัย เกิดจากโรงเรียนเกษตรกรของทางเทศบาลตำบลพุเตย และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่เรามีแต่เดิมอยู่แล้ว เรามีการสนับสนุนในการรวมกลุ่มในเรื่องอาหารปลอดภัยในการใช้สารอินทรีย์ในพื้นที่ จากนั้นเมื่อมีผลผลิตที่มากเพียงพอจึงได้มาคุยกันว่า เราควรจะมีตลาดเกษตรปลอดภัยให้กับกลุ่มของเรา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่มีความต้องการดูแลเรื่องของสุขภาพ และในเรื่องราคาถูกกว่าท้องตลาด จากนั้นเมื่อมีตลาดเกิดขึ้น เราก็มีการขยายเครือข่าย โดยรวบรวมเครือข่ายเกษตรปลอดภัย มารวมกันขายตรงนี้จากหลายตำบล เช่น ต.บึงกระจับ ต.สามแยกวิเชียรบุรี ต.น้ำร้อน มาร่วมขายในโครงการตรงนี้

นางสาวชุณหกาญจน์ แก่นบัวแก้ว เกษตรกรกลุ่มพืชผักปลอดภัยเทศบาลตำบลพุเตย กล่าวว่า ตามปกติก็ขายตามตลาดนัดแถวบ้าน แต่พอเทศบาลพุเตยจัดให้เกษตรกรมาขายพืชผักปลอดภัยทุกวันพุธ ถามว่าช่วงโควิดขายดีไหมโดยส่วนตัวคิดว่าขายดี ไมมีผลกระทบ เพราะพืชผักเราก็ปลูกเพื่อกินเอง ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมาย เหมือนเป็นการแบ่งปันให้พี่น้องเราได้กิน เพราะเราไม่ได้ขายราคาแพง ขอแค่พออยู่ได้ ยิ่งในช่วงโควิดสำหรับเราขายดีขึ้น เพราะว่าคนไม่ได้เดินทางไปไหน เขาให้อยู่บ้านก็ต้องออกมาซื้อหาพืชผักและของกิน สำหรับตนคิดว่าขายดีกว่าช่วงปกติ

ร.ต.ชัย กุลเทพรหม กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการของสมเด็จพระเทพ ท่านทรงห่วงใยราษฎร โครงการทหารพันธ์ดีเราจำหน่ายพืชผักให้แก่ประชาชน โดยโครงการทหารพันธ์ดี คือ การปลูกฝังของทหารในการสร้างอาชีพ เพื่อขยายผลในการดำรงชีพได้ เป็นการฝึกทักษะของกองพันทหารม้าที่ 13 หรือ กองพลทหารม้าที่ 1 ในการที่ออกมาจำหน่ายผักปลอดสารพิษให้แก่พี่น้องประชาชน ได้อยู่ดีกินดีได้ซื้อหาผักราคาถูกกว่าตลาดทั่วไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่   
เพชรบูรณ์ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก สาธิตการใช้เหล็กไม้ง่ามเพื่อควบคุมบุคคลจิตเวช ให้กับผู้นำชุมชน