มอบแอลกอฮอล์ 2,500 ลิตร ใช้ป้องกันโควิด-19

เพชรบูรณ์ – บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ 2,500 ลิตร ให้จังหวัดใช้ป้องกัน COVID-19 ในสถานพยาบาล

วันที่ 16 เมษายน 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  นายนิเวศน์ หาญสมุทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  รับมอบแอลกอฮอล์ 2,500 ลิตร จาก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายแพทย์ชัยวัฒน์  ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการร่วมรับมอบ 

ทั้งนี้บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 190,000 ลิตร เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน 76 จังหวัด จังหวัดละ 2,500 ลิตร โดยมอบให้จังหวัดใช้ในการปฏิบัติงาน 500 ลิตร และมอบให้สถานพยาบาลในจังหวัดผ่านสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 2,000 ลิตร

หลังรับมอบทางจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการแจกจ่ายแอลกอฮอล์จำนวนดังกล่าวไปตามหน่วยงาน เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบต่อไป