มอบตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ทุกโรงพยาบาลและสถานที่ราชการในจังหวัด

เพชรบูรณ์ – องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาล และสถานที่ราชการในจังหวัด

วันที่ 16 เมษายน 2563 ที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมปล่อยขบวนรถ นำตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ไปมอบให้กับโรงพยาบาล และส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำโครงการจัดซื้อ ตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 จำนวน 30 ตู้  ที่สามารถพ่นสารฆ่าเชื้อโรคโดยไม่เป็นอันตรายกับตัวบุคคลที่ใช้งาน  และมีชุดควบคุมตัดต่อระบบปั้มฉีดพ่นยา แบบอัตโนมัติ แบบไร้การสัมผัส นำไปใช้ฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้าออกสถานที่ราชการ โดยมอบให้กับทุกโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ทำการอำเภอทุกอำเภอ และส่วนราชการที่มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สำหรับตู้พ่นอบฆ่าเชื้อ COVID-19 ประกอบด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน โดยการเติมน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่สาธารณสุขรับรองลงในถัง 20 ลิตร และถูกผลิตเป็นหมอกและควัน เมื่อมีคนเข้าไปในตู้อบ ต้องก้มหน้ายืนตามสัญลักษณ์รูปเท้า จากนั้นจะถูกละออกหมอกควัน ชโลมไปทั่วร่างกายตามเสื้อผ้าและผิวหนัง เพื่อให้ตัวยาฆ่าเชื้อพ่นออกมาเป็นละอองหมอก ขโลมไปทั่วร่างกาย ใช้เวลา 30 วินาที