สละเงินเดือน จัดซื้อชุดกล้อง Thermoscan มอบ รพ. สู้โควิด-19 ตัวอย่างที่ดีในสังคม

ศรีเทพ – นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสว่างวัฒนาและสมาชิกสภาเทศบาล สละเงินเดือนและเงินส่วนตัว เพื่อจัดซื้อชุดกล้อง Thermoscan ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายความแม่นยำสูง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย มูลค่า 300,000 บาท มอบโรงพยาบาลศรีเทพ สู้โควิด-19

วันที่ 13 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลศรีเทพ นายกโกวิท โลเกศเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ร่วมกันมอบเงินเดือน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดกล้อง Thermoscan ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายความแม่นยำสูง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย มูลค่า 300,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลศรีเทพ เพื่อช่วยในการป้องกันแพร่ระบาดสถานการณ์โรคโควิด – 19 ส่งผลต่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีเทพ

การรับมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพ และ นายศิริ สุนรีย์ สาธารณสุขอำเภอศรีเทพ ให้เกียรติร่วมพิธีรับมอบ สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว ได้มาจากการที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนาได้สละเงินเดือนของทุกคน รวมกับเงินบริจาคของประชาชนในเขตพื้นที่ เป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ ชุดกล้อง Thermoscan เพื่อติดตั้งที่โรงพยาบาลศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลในกระบวนคัดกรองและเฝ้าระวังบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มาขอรับบริการ

เครื่อง Thermoscan (เทอร์โมสแกน) คือ กล้องถ่ายภาพความร้อน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิที่พื้นผิวของวัตถุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการวัดแบบไม่สัมผัสและไม่ทำลายวัตถุ ช่วยให้เห็นภาพการกระจายของอุณหภูมิของวัตถุ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

การนำเทอร์โมสแกนมาคัดกรองบุคลากรก่อนเข้าอาคาร ควรให้บุคลากรเดินผ่านเครื่องตรวจวัดทีละคน เพื่อให้ได้ผลการตรวจวัดที่แม่นยำ โดยใช้เวลาประมาณคนละ 3 วินาที และหากพบผู้ต้องสงสัยก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์ใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายแบบประชิดตัวอีกครั้งเพื่อยืนยันอุณหภูมิจริงของร่างกาย ซึ่งช่วยให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและผู้ตรวจประเมินมีความปลอดภัยไม่ต้องใกล้ชิดกับผู้รับการตรวจคัดกรอง

ภาพ – โรงพยาบาลศรีเทพ