เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง บ้านเรือนประชาชน เสียหาย 175 หลัง

ศรีเทพ – พายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนประชาชน 3 ตำบล เสียหายจำนวน 175 หลัง

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 175 หลังคาเรือน ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีเทพ หมู่ที่ 10 ตำบลสระกรวด หมู่ 7 ,8 ,10 ,16 และ 17 และตำบลประดู่งาม

เบื้องต้น อำเภอศรีเทพ ได้การให้ความช่วยเหลือ โดยประสานไปยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ ต่อไป