ดัดแปลงโรงจอดรถ เป็นคลินิก Acute Respiratory Infection (ARI) แบบชั่วคราว

บึงสามพัน – โรงพยาบาลบึงสามพัน ดัดแปลงโรงจอดรถ เป็นคลินิก Acute Respiratory Infection (ARI) แบบชั่วคราว เพื่อคัดแยกผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น แบบเฉียบพลัน ออกจากผู้ป่วยกลุ่มอื่น

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงพยาบาลบึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ได้ติดประกาศ โดยมีข้อความว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจึงขอความร่วมมือผู้มารับบริการงดเยี่ยมทุกกรณี (ญาติเฝ้าได้เตียงละ 1 ท่าน เท่านั้น) ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วย สามารถเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่นแทนการเดินทางมาโรงพยาบาล

เนื่องจากโรงพยาบาลบึงสามพัน เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ขณะที่มีจำนวนผู้ป่วยจำนวนมาก และช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงพยาบาลบึงสามพัน จึงได้ดัดแปลงโรงจอดรถ เป็นคลินิก Acute Respiratory Infection (ARI) แบบชั่วคราว เพื่อคัดแยกผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น แบบเฉียบพลัน ออกจากผู้ป่วยกลุ่มอื่น ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอ เจ็บ คอ และมีเสมหะ ซึ่งจะมีอาการใกล้เคียงโควิค-19 มาก ทีมหมอเลยต้องรีบให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด

นายแพทย์สาโรจน์ โพธิ์เชิด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน กล่าวว่า เนื่องจากโรงพยาบาลบึงสามพัน เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ขณะที่มีจำนวนผู้ป่วยจำนวนมาก และช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงพยาบาลบึงสามพัน ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลบึงสามพัน จึงอยากขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆจากผู้ใจบุญ ไม่ว่าจะเป็น Surgical mask แอลกอฮอลเจล, N95, ชุดPPE และเครื่องวัดไข้ ชนิด scan ตามที่เห็นสมควร ในการสู้และรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อโควิด -19