วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

บรรยากาศ การลงทะเบียน สวัสดิการแห่งรัฐ วันแรก เป็นไปอย่างเรียบร้อย

06 ก.ย. 2022
406

การดำเนินการ รับลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

วันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปกรณ์  ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็น และแก้ไขปัญหา การดำเนินการของ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ หน่วยรับลงทะเบียน หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี และ ธนาคารกรุงไทย สาขาวิเชียรบุรี รวมทั้ง ติดตามและร่วมปรึกษาการดำเนินงานตามโครงการฯ ร่วมกับ ผจก.ธนาคารกรุงไทย สาขาวิเชียรบุรี ผจก.ธ.ก.ส. สาขาวิเชียรบุรี เพื่อความเรียบร้อย ถูกต้อง และประโยชน์ของประชาชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ ที่ทำการปกครองอำเภอวิเชียรบุรี และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เทศบาลตำบลพุเตย อบต.ทุกแห่ง ฯลฯ  ร่วมบูรณาการดำเนินการโครงการฯ

สรุปผลการลงทะเบียน ตามโครงการฯ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ หน่วยรับลงทะเบียน ของที่ทำการปกครองอำเภอ ธนาคารกรุงไทย สาขาวิเชียรบุรี ธ.ก.ส. สาขาวิเชียรบุรี สาขาพุเตย สาขาสามแยก ธนาคารออมสิน สาขาวิเชียรบุรี สาขาพุเตย รวม  7 หน่วยฯ  มีประชาชนลงทะเบียนฯ ตามโครงการฯ จำนวน  1,906 คน

ขอบคุณภาพ : ที่ทำการปกครองอำเภอวิเชียรบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
ตำรวจวิเชียรบุรี ตั้งด่านกวดขันฯรับกิจกรรมกลุ่มจักรยานยนต์ตาม “ยุทธการปิดประตูตีแมว” 
อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน “ผู้นำต้นแบบ” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พม.จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ถามข้อเท็จจริง กรณีบิดาเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสม
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566