วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

บรรยากาศ การลงทะเบียน สวัสดิการแห่งรัฐ วันแรก เป็นไปอย่างเรียบร้อย

06 ก.ย. 2022
293

การดำเนินการ รับลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

วันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปกรณ์  ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็น และแก้ไขปัญหา การดำเนินการของ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ หน่วยรับลงทะเบียน หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี และ ธนาคารกรุงไทย สาขาวิเชียรบุรี รวมทั้ง ติดตามและร่วมปรึกษาการดำเนินงานตามโครงการฯ ร่วมกับ ผจก.ธนาคารกรุงไทย สาขาวิเชียรบุรี ผจก.ธ.ก.ส. สาขาวิเชียรบุรี เพื่อความเรียบร้อย ถูกต้อง และประโยชน์ของประชาชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ ที่ทำการปกครองอำเภอวิเชียรบุรี และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เทศบาลตำบลพุเตย อบต.ทุกแห่ง ฯลฯ  ร่วมบูรณาการดำเนินการโครงการฯ

สรุปผลการลงทะเบียน ตามโครงการฯ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ หน่วยรับลงทะเบียน ของที่ทำการปกครองอำเภอ ธนาคารกรุงไทย สาขาวิเชียรบุรี ธ.ก.ส. สาขาวิเชียรบุรี สาขาพุเตย สาขาสามแยก ธนาคารออมสิน สาขาวิเชียรบุรี สาขาพุเตย รวม  7 หน่วยฯ  มีประชาชนลงทะเบียนฯ ตามโครงการฯ จำนวน  1,906 คน

ขอบคุณภาพ : ที่ทำการปกครองอำเภอวิเชียรบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน “ผู้นำต้นแบบ” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พม.จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ถามข้อเท็จจริง กรณีบิดาเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสม
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
เพชรบูรณ์  สมศักดิ์ นำทีมเพื่อไทย ปราศรัยหาเสียง ย้ำ “คิดใหญ่ ทำเป็น” เน้นแก้ปัญหายาเสพติด
เพชรบูรณ์ – อำเภอหนองไผ่ จัดงาน “วันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2566”
เพชรบูรณ์ – พิธีเซ่นไหว้บรรพชน เทศกาลเช็งเม้งรวม ของสุสาน พฤกษาราชคีรี อำเภอหนองไผ่