วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน “ผู้นำต้นแบบ” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี ได้ดำเนินกิจกรรม “ผู้นำต้นแบบ” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี ได้ดำเนินกิจกรรม “ผู้นำต้นแบบ” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขับเคลื่อน ต่อยอด และขยายผลการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2566  ณ ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี โดยมีพื้นที่ปลูกจำนวน 3 แปลง ได้แก่ บริเวณหลังอาคารที่ว่าการอำเภอ บริเวณหน้าอาคารอาสารักษาดินแดน และบริเวณทางออกด้านหลังที่ว่าการอำเภอ

ในการนี้ นางสาวจารุวรรณ พุทธหะ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมอำเภอวิเชียรบุรี ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำ อช. ร่วมสนับสนุนแรงกาย เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า และอุปกรณ์การปลูกต่างๆ  โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเชียรบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเชียรบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอีกด้วย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี ขอขอบพระคุณการสนับสนุนและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรม “ผู้นำต้นแบบ” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขับเคลื่อน ต่อยอด และขยายผลการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2566 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน ถล่ม ตำบลลาดแค ได้รับความเสียหาย12 หมู่บ้าน 90 หลังคาเรือน
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
ชาวเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
ตำรวจวิเชียรบุรี ตั้งด่านกวดขันฯรับกิจกรรมกลุ่มจักรยานยนต์ตาม “ยุทธการปิดประตูตีแมว” 
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน