วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน “ผู้นำต้นแบบ” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี ได้ดำเนินกิจกรรม “ผู้นำต้นแบบ” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี ได้ดำเนินกิจกรรม “ผู้นำต้นแบบ” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขับเคลื่อน ต่อยอด และขยายผลการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2566  ณ ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี โดยมีพื้นที่ปลูกจำนวน 3 แปลง ได้แก่ บริเวณหลังอาคารที่ว่าการอำเภอ บริเวณหน้าอาคารอาสารักษาดินแดน และบริเวณทางออกด้านหลังที่ว่าการอำเภอ

ในการนี้ นางสาวจารุวรรณ พุทธหะ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมอำเภอวิเชียรบุรี ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำ อช. ร่วมสนับสนุนแรงกาย เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า และอุปกรณ์การปลูกต่างๆ  โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเชียรบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเชียรบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอีกด้วย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี ขอขอบพระคุณการสนับสนุนและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรม “ผู้นำต้นแบบ” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขับเคลื่อน ต่อยอด และขยายผลการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี พ.ศ. 2566 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน
ตรวจร้านค้า สถานที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ประจำปี 2566
‘ป.ป.ช.’ เพชรบูรณ์ แถลงผลงาน ตั้งแต่ ต.ค.65-มิ.ย.66 รวมกว่า 60 เรื่อง ตัดสิทธิ์ 2 นายก และไล่ออก ผอ.โรงเรียน พร้อมจำคุก
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดแผ่นดินไหว ภายใต้ รหัสการฝึก E-PB-EX2023