ประชาสัมพันธ์ » คนไทหล่ม เยาวชน รักดีคัพ ครั้งที่ 10

คนไทหล่ม เยาวชน รักดีคัพ ครั้งที่ 10

5 กันยายน 2022
251   0

คนไทหล่ม เยาวชน รักดีคัพ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 4 – 12 ตุลาคม 2565

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน (เยาวชน) คนไทหล่ม เยาวชนรักดีคัพ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 4 – 12 ตุลาคม 2565 จัดโดย นายยุพราช บัวอินทร์ ร่วมกับเทศบาลตำบลหล่มเก่า