วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง

04 ธ.ค. 2022
173

มุกดาหาร – พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  ลุยป้องแล้งอีสานประเดิมจังหวัดมุกดาหาร เร่งแผนพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน-บาดาลให้ประชาชาชนในจังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (2 ธ.ค.65) เวลา 10.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2565/2566 และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

โดยมีนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป ดร.สุรสีห์  กิตติณฑล  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  บรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม และมาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2565/2566 ก่อนเดินทางไปติดตามก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล และโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลและสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ณ บ้านนาดี หมู่ 8 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นทีให้กับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนโดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค วางแผนการบริหารจัดการน้ำและกักเก็บน้ำ รวมทั้งการเตรียมการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง

ซึ่งรองนายกฯ ได้มอบหมายให้  สทนช.บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน เร่งรัด ขับเคลื่อน แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม-น้ำแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำในระดับพื้นที่ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติพร้อมสั่งการให้จังหวัดและกรมชลประทานวางแผนการใช้น้ำให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ด้วยขณะเดียวกันมอบหมายให้กรมชลประทาน  เร่งดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำบังอี ให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานเพื่อช่วยในการพร่องระบายน้ำในช่วงต้นฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร  และอื่นๆ ในช่วงฤดูแล้งรวมถึงยังช่วยป้องกันน้ำจากแม่น้ำโขงหนุนและไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมพื้นทีเกษตรกรรมที่อยู่ริมห้วยบังอีพร้อมทั้งมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลและสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทีสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำได้ ในช่วงฤดูแล้งปีทีผ่านมา ทำให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงฤดูแล้งแม้จะเกิดฝนทิ้งช่วง

ทั้งนี้ รองนายกฯ ได้เน้นหน่วยงานในพื้นที่ให้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำที่ถูกต้องกับประชาชนล่วงหน้าเพื่อป้องกันผลกระทบตลอดฤดูแล้งนี้อย่างต่อเนื่องด้วย

ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล   เลขาธิการ สทนช. กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ระยะยาวของ  จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งขาดแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่เพราะมีข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศระบบน้ำประปายังไม่ทั่วถึง มีการขยายตัวของชุมชนเมืองทีเพิ่มขึ้นทำให้เสียงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค มี3แนวทางหลักคือ1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ2) ก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ 3ขยายเขตน้ำประปาซึ่งในช่วง 4 ปีทีผ่านมา (ปี 61 – 64) รัฐบาลได้เร่งรัดการพัฒนาในพื้นทีโดยหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง พบว่า มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นรวม 634 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์กว่า4 หมื่นไร่ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 2 หมีนครัวเรือน ความจุ 9.81 ล้านลบ.ม. เช่น โครงการประตูระบายน้ำห้วยบางทรายปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ  อ.คำชะอี เป็นต้น ซึ่งในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาแหล่งน้ำต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร สามารถเก็บกักน้ำได้มากกว่าปี 64 ถึง 18% แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นทีเสียงขาดแคลนน้ำตาม 10 มาตรการรับมือฤดูแล้งปี 65/66 ควบคู่กับการเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามที่รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขจึงมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกมิติด้วย

ในการลงพื้นที่ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี โดยมีประชาชนเดินทางมาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก  และได้ชูป้ายให้กำลัง “ ปิ้กป้อม “  ตลอดจนหมอลำผญาพื้นบ้านอำเภอดอนตาล นางผมหอม สกุลไทย พร้อมคณะ ได้มาแสดงลำผญาเพื่อต้อนรับ ท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ฟ้อนรำอย่างสนุกสนานอีกด้วย  ก่อนเดินทางไปโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลและสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ณ บ้านนาดี หมู่ 8 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตม. ช่วยเหลือชาวลาวป่วยพิการทางสายตานำส่ง สปป.ลาว อย่างปลอดภัย
ปฎิบัติการไล่ล่า ด.ต.อรรถพร ในพื้นที่สามจุด พบเบาะแสการหลบหนี ประกาศเพิ่มเงินรางวัลเป็น 1 แสนบาท
สุโขทัย – ตร.เจ๋ง ฝากบ้านยุค IT 4.0 plus Smart Safety Zone Sukhothai
เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
“CEO วี หงส์ทอง” ร่วมรณรงค์ “7วันอันตราย” ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ
มหาสารคาม – ตำรวจ เข้ม!  ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566