ข่าวเพชรบูรณ์ » สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี เร่งประชาสัมพันธ์ โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือจากประชาชน

สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี เร่งประชาสัมพันธ์ โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือจากประชาชน

8 กรกฎาคม 2022
166   0

พ.ต.อ.ชัชวาล พวงคิด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ออกประชาสัมพันธ์โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0  แนะนำการใช้และการแจ้งเหตุผ่านจุดรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS แจกจ่ายแผ่นพับแนะนำโครงการ แก่ประชาชน บริเวณตลาดพิมลฉัตร-ตลาดมิตรสาลี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ชัชวาล พวงคิด ผกก.สภ.วิเชียรบุรี พ.ต.ท.ธรรมศักดิ์ ช่วยบุญ  ร.ต.อ.สมศักดิ์ ผ่องแผ้ว รอง สวป./หน.จราจร  พร้อมด้วยชุดจราจร สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์  ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0  แนะนำการใช้และการแจ้งเหตุผ่านจุดรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS แจกจ่ายแผ่นพับแนะนำโครงการฯ ติดสติ๊กเกอร์ คิวอาโค้ดแบบสำรวจความหวาดกลัวของประชาชน บริเวณตลาดพิมลฉัตร-ตลาดมิตรสาลี พื้นที่โครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

สำหรับ โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0   มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

– การมีส่วนร่วมของประชาชนกับโครงการฯ ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน

– การนำ นวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรม อาทิ การติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)

– การแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านตู้ SOS

โครงการ Smart Safety Zone 4.0 เป็นโครงการที่นำนวัตกรรมด้านความปลอดภัยมาใช้ มีเทคโนโลยี และความร่วมมือจากภาคประชาชนเป็นกลไกหลัก เป็นการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม มีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ