วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

พระพุทธมหาธรรมมิกราชา วัดม่วงชุม อ.หล่มเก่า

พระพุทธมหาธรรมมิกราชา สร้างจากคำบอกเล่าของครูบาสร้อย วัดอุดมมงคลคีรีเขตต์ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อครั้งครูบาสร้อยเดินทางธุดงค์ไปทางชายแดนกัมพูชาและเข้าไปในเขตของกัมพูชานั้น ได้พบพระพุทธรูปที่มีลักษณะสวยงามมากประดิษฐานอยู่ที่นครวัตร จึงได้สอบถามข้อมูลจากผู้คนในพื้นที่ทราบว่า พระพุทธมหาธรรมมิกราชา เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยของพระเจ้าชัยวรมัญที่ 7 เป็นพระที่สร้างพร้อมกับพระพุทธมหาธรรมราชา ที่ประดิษฐาน ณ วัดไตรภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ์

SONY DSC

ต่อมาทางวัดม่วงชุม บ้านพรวน ตำบลหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะจัดสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ จึงได้จัดสร้างพระพุทธมหาธรรมมิกราชาขึ้น จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกพร้อมกับพิธีผูกพัทธสีมาพระอุโบสถของวัดม่วงชุม ในระหว่างวันที่ 9 – 19 กุมภาพันธ์ 2537 และได้จัดสร้างพระพุทธมหาธรรมมิกราชาจำลองขนาดใหญ่ เพื่อเป็นพระประธานในพระอุโบสถด้วย

ในการจัดสร้างพระพุทธมหาธรรมมิกราชา ได้รับเมตตาจากครูบาสร้อย วัดอุดมมงคลคีรีเขตต์ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ดูแลการจัดสร้างและพิธีมหาพุทธาภิเษก ตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มจัดสร้างในปี 2536 จนแล้วเสร็จและทำพิธีมหาพุทธาภิเษกในต้นปี 2537