ข่าวเพชรบูรณ์ » อำเภอวิเชียรบุรี คุมเข้ม ทุกพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมและโควิด

อำเภอวิเชียรบุรี คุมเข้ม ทุกพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมและโควิด

9 ธันวาคม 2021
241   0

.

เพชรบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี ตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจ คัดกรอง ประชาชนในพื้นที่และผู้เดินทางจากจังหวัดอื่น เข้าอำเภอวิเชียรบุรี และรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันอาชญากรรม ป้องกันยาเสพติด ป้องกันอุบัติภัยทางถนน

.

.

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. นายอำเภอวิเชียรบุรี มอบหมายให้ นายทรงพล ทัพพโชติ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับกำนันตำบลภูน้ำหยด ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลภูน้ำหยด บูรณาการร่วมกับ สภ.พุเตย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจ คัดกรอง ประชาชนในพื้นที่และผู้เดินทางจากจังหวัดอื่น เข้าอำเภอวิเชียรบุรี และรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันอาชญากรรม ป้องกันยาเสพติด ป้องกันอุบัติภัยทางถนน ที่บริเวณ ถนนหมายเลข 3063 หมู่ที่ 12 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

.

ในการนี้ได้ให้คำแนะนำผู้สัญจร และประชาชนในพื้นที่ตำบลภูน้ำหยดให้ปฏิบัติตามประกาศฯ และคำสั่งฯ ของจังหวัดเพชรบูรณ์  รวมทั้ง มาตรการ D-M-H-T-T-A ตามวิถี New Normal โดยเคร่งครัด เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ

.

ขอบคุณภาพ : ที่ทำการปกครองอำเภอวิเชียรบุรี

.