วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ค้นหา: เสื้อผ้านักเรียน

ร้านปักเสื้อนักเรียน คึกคัก คิวแน่น ผู้ปกครองบางรายนำเสื้อเก่าของปีที่แล้ว มาปักใหม่เป็นเสื้อจากพี่สู่น้อง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

07 พ.ค. 2022
ใกล้เปิดเทอม ร้านปักเสื้อนักเรียน คึกคัก คิวแน่น  ลูกค้าต้องจองคิวมาปัก ในขณะที่ผู้ปกครองบางรายนำเสื้อเก่าของปีที่แล้ว มาปักใหม่เป็นเสื้อจากพี่สู่น้อง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ใกล้ถึงวันเปิดเทอมแล้ว ที่ร้านให้บริการรับปักชื่อนักเรียน เพื่อให้บริการแก่ผู้ปกครองและนักเรียน พบว่าส่วนใหญ่ยังคงมีลูกค้ามาใช้บริการกันแน่นร้าน โดยเฉพาะร้านรับปักชื่อ ที่เปิดให้บริการในเขตเทศบาลเมืองกำ