เศรษฐกิจ » ร้านปักเสื้อนักเรียน คึกคัก คิวแน่น ผู้ปกครองบางรายนำเสื้อเก่าของปีที่แล้ว มาปักใหม่เป็นเสื้อจากพี่สู่น้อง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

ร้านปักเสื้อนักเรียน คึกคัก คิวแน่น ผู้ปกครองบางรายนำเสื้อเก่าของปีที่แล้ว มาปักใหม่เป็นเสื้อจากพี่สู่น้อง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

7 พฤษภาคม 2022
137   0

ใกล้เปิดเทอม ร้านปักเสื้อนักเรียน คึกคัก คิวแน่น  ลูกค้าต้องจองคิวมาปัก ในขณะที่ผู้ปกครองบางรายนำเสื้อเก่าของปีที่แล้ว มาปักใหม่เป็นเสื้อจากพี่สู่น้อง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะเศรษฐกิจไม่ดี

ใกล้ถึงวันเปิดเทอมแล้ว ที่ร้านให้บริการรับปักชื่อนักเรียน เพื่อให้บริการแก่ผู้ปกครองและนักเรียน พบว่าส่วนใหญ่ยังคงมีลูกค้ามาใช้บริการกันแน่นร้าน โดยเฉพาะร้านรับปักชื่อ ที่เปิดให้บริการในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พบว่าผู้ปกครองจำนวนมากนำเสื้อนักเรียน ชุดพละ ชุดลูกเสือ เนตรนารี มาปักชื่อ ให้กับเสื้อนักเรียนของบุตรหลาน โดยจะมีการจองคิวล่วงหน้า เพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว

นางสาวกาญจนา บุญเกิด เจ้าของร้าน โอ๋ ตัดผ้า ตั้งอยู่เลขที่ 32 ถนนราชดำเนิน 1 ซอย 10 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา คิวแน่นไปจนถึงช่วงเปิดเทอมกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นการให้บริการปักแบบคอมพิวเตอร์ ที่สะดวกรวดเร็ว สวยงาม และราคาไม่แพง เริ่มต้นที่ 30 บาท ส่วนใหญ่การปักเสื้อใหม่จะอยู่ที่ตัวละ 50 บาท การเลาะชื่อเสื้อเก่าจะมีค่าบริการตัวละ 20 บาท โดยลูกค้าจะต้องจองคิวและมีการนัดรับเสื้อ ใช้เวลาปัก 1 วัน สามารถมาติดต่อขอรับกลับคืนได้

ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการกันนั้น ยังคงมีการนำเสื้อเก่าของปีที่ผ่านมา เลาะชื่อเก่าออกปักชื่อใหม่ลงไปเป็นเสื้อจากพี่สู่น้อง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ปกครองจะต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเศรษฐกิจไม่ดี ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเงินมากนัก โดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนหนังสือหลายคน